พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 21 31
ตาก   อากาศเย็น 21 32
น่าน   อากาศเย็น 20 33
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
www.tmd.go.th