พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 28
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 20 29
ตาก   อากาศเย็น 21 33
น่าน   อากาศหนาว 18 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th