พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th