พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 33
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th