พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th