พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th