พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 28
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 34
หนองบัวลำภู   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th