พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 37
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th