พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 39
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 24 40
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th