พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 25 37
เลย   มีเมฆบางส่วน 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
สกลนคร   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th