พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
น่าน   อากาศเย็น 19 32
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 22 35
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 33
พิจิตร   อากาศเย็น 22 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 22 34
พะเยา   อากาศเย็น 19 33
ลำพูน   อากาศเย็น 19 35
ลำปาง   อากาศเย็น 21 34
แพร่   อากาศเย็น 21 35
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 35
www.tmd.go.th