พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 23 35
เลย   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
หนองบัวลำภู   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 23 35
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 23 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 35
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 35
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 24 34
ศรีสะเกษ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
ยโสธร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
สุรินทร์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
บุรีรัมย์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
อำนาจเจริญ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 33
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 26 33
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 34
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 33
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 26 33
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 26 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 34
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 33
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
บึงกาฬ   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th