พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 28
ตาก   อากาศเย็น 20 33
น่าน   อากาศเย็น 18 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 21 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 33
พิจิตร   อากาศเย็น 23 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 21 33
พะเยา   อากาศเย็น 17 30
ลำพูน   อากาศเย็น 17 31
ลำปาง   อากาศเย็น 18 32
แพร่   อากาศเย็น 18 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 34
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
เลย   อากาศเย็น 18 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 32
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 33
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 19 33
นครพนม   อากาศเย็น 18 32
สกลนคร   อากาศเย็น 16 32
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 34
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 18 33
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 32
ยโสธร   อากาศเย็น 16 32
สุรินทร์   อากาศเย็น 18 32
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 32
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 16 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ชัยนาท   อากาศเย็น 22 33
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 34
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
สระบุรี   อากาศเย็น 23 34
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 23 32
อ่างทอง   อากาศเย็น 23 34
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 27 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 23 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 32
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ตราด   อากาศเย็น 22 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 34
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
บึงกาฬ   อากาศเย็น 18 32
www.tmd.go.th