พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 27
ตาก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 27
น่าน   อากาศเย็น 22 30
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 22 29
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 31
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 23 31
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สุโขทัย   อากาศเย็น 23 30
พะเยา   อากาศเย็น 20 27
ลำพูน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
ลำปาง   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 29
แพร่   อากาศเย็น 21 29
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
อุทัยธานี   อากาศเย็น 20 30
www.tmd.go.th