พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 36
ตาก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
น่าน   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
อุตรดิตถ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
สุโขทัย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 34
ลำพูน   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 35
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
www.tmd.go.th