พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 28
ตาก   อากาศเย็น 20 33
น่าน   อากาศเย็น 18 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 21 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 33
พิจิตร   อากาศเย็น 23 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 21 33
พะเยา   อากาศเย็น 17 30
ลำพูน   อากาศเย็น 17 31
ลำปาง   อากาศเย็น 18 32
แพร่   อากาศเย็น 18 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
www.tmd.go.th