พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 36
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th