พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th