พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 39
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 38
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 38
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 38
www.tmd.go.th