พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
น่าน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th