พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th