พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 27
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 28
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th