พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 31
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 20 30
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 19 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 30
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 30
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 30
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 32
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th