พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th