พยากรณ์อากาศ 06 พ.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 38
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th