พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th