พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th