พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th