พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th