พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 35
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th