พยากรณ์อากาศ 28 เม.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th