พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 17 34
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 17 36
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th