พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th