พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th