พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th