พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th