พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th