พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ปทุมธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 35 35
www.tmd.go.th