พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th