พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th