พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 17 24
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 29
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 18 26
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th