พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th