พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 17 24
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 29
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 19 26
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 28
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 28
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
www.tmd.go.th