พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 19 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
น่าน   อากาศเย็น 20 33
พะเยา   อากาศเย็น 19 31
ลำปาง   อากาศเย็น 20 34
แพร่   อากาศเย็น 20 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th