พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
น่าน   อากาศเย็น 17 32
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 19 33
พะเยา   อากาศหนาว 16 29
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
แพร่   อากาศเย็น 19 32
www.tmd.go.th