พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th