พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th