พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 35
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
น่าน   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
อุตรดิตถ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 37
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th