พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 17 34
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 20 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 20 36
www.tmd.go.th