พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 29
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th