พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 28 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th