พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 63
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th