พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th