พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 16 30
พิจิตร   อากาศเย็น 16 31
พะเยา   อากาศหนาว 15 30
ลำปาง   อากาศหนาว 14 31
เลย   อากาศหนาว 12 30
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 14 30
นครพนม   อากาศหนาว 12 30
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ลพบุรี   อากาศเย็น 18 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 18 34
อุทัยธานี   อากาศเย็น 18 32
สมุทรปราการ   อากาศเย็น 21 32
สระแก้ว   อากาศเย็น 17 31
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 18 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 30
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 19 29
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 30
www.tmd.go.th