พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th