พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
พิจิตร   อากาศเย็น 22 33
พะเยา   อากาศเย็น 19 33
ลำปาง   อากาศเย็น 21 34
เลย   อากาศเย็น 19 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 35
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 33
นครพนม   อากาศเย็น 20 31
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 34
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 33
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 24 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 22 31
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 24 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th