พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
พิจิตร   อากาศเย็น 20 35
พะเยา   อากาศเย็น 19 34
ลำปาง   อากาศเย็น 20 36
เลย   อากาศเย็น 17 36
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 34
นครพนม   อากาศเย็น 22 34
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 36
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 23 37
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 35
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 21 34
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 23 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 32
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 22 34
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 23 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th