พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 32
พิจิตร   อากาศเย็น 22 33
พะเยา   อากาศหนาว 16 29
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
เลย   อากาศเย็น 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
นครพนม   อากาศหนาว 13 29
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ลพบุรี   อากาศเย็น 19 34
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 20 33
อุทัยธานี   อากาศเย็น 21 33
สมุทรปราการ   อากาศเย็น 22 33
สระแก้ว   อากาศเย็น 18 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 19 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th