พยากรณ์อากาศ 01 ก.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th