พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th