พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 39
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 39
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 42
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 38
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 22 37
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 24 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 36
www.tmd.go.th