พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 25 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 23 26
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 30
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th