พยากรณ์อากาศ 02 มี.ค. 64
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 17 34
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 18 36
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 36
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
พะเยา   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 20 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 34
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
ศรีสะเกษ   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 39
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 39
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 33
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ฉะเชิงเทรา   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
สุราษฎร์ธานี   อากาศเย็น 22 34
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
หาดใหญ่   อากาศเย็น 22 35
www.tmd.go.th