พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 33
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครพนม   อากาศเย็น 22 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th