พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th