พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th