พยากรณ์อากาศ 06 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 30 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th