พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th