พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 27
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 27
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 27
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 27
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 28
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th