พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 18 26
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 29
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th