พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 36
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
พิจิตร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
พะเยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 38
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุทัยธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 30
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th