พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th