พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 38
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th