พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
พิษณุโลก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
ลำปาง   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
เลย   อากาศหนาว 15 28
ขอนแก่น   อากาศหนาว 17 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 29
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 29
นครพนม   อากาศเย็น 16 27
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 18 30
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 32
อุทัยธานี   อากาศเย็น 22 31
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 25 33
สระแก้ว   อากาศเย็น 21 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 31
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th