พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 30
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th