พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th