พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th