พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
www.tmd.go.th