พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 27
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 30
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th