พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th