พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th