พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th