พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 33
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th