พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 36
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 35
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 19 36
หนองบัวลำภู   มีเมฆบางส่วน 19 37
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 23 35
www.tmd.go.th