พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 26 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th