พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th