พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th