พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th