พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 28
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 19 28
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 32
เลย   อากาศหนาว 16 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th