พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 21 29
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
เลย   อากาศเย็น 20 32
กาญจนบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th