พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 21 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 28
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th