พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 17 33
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 18 37
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 25 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th