พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
เพชรบูรณ์   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 21 32
www.tmd.go.th