พยากรณ์อากาศ 18 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 28
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 23 30
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
กระบี่ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th