พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 33
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 33
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 26 36
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 35
www.tmd.go.th