พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 27
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th