พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 36
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th