พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th