พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 18 28
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
สุพรรณบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 23 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th