พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 12 28
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 29
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 20 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th