พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 29
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 20 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th