พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 10 31
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th