พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th