พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
หนองคาย   อากาศเย็น 17 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 19 32
ยโสธร   อากาศเย็น 19 32
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
www.tmd.go.th