พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th