พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th