พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 29
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 31
สกลนคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 30
กาญจนบุรี   ฝน 40 % ของพื้นที่ 23 32
นครสวรรค์   ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th