พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th