พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาวจัด 7 24
อุบลราชธานี   อากาศหนาว 13 26
สกลนคร   อากาศหนาว 8 24
กาญจนบุรี   อากาศหนาว 14 28
นครสวรรค์   อากาศหนาว 11 28
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 16 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th