พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
สกลนคร   อากาศเย็น 20 33
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th