พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th