พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th