พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
นครศรีธรรมราช   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th