พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 29
เลย   อากาศเย็น 17 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th