พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 39
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 42
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 40
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 36
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th