พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 37
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th