พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th