พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th