พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 31
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th