พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th