พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th