พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 39
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 27 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th