พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 39
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 31
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th