พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 29 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 30
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th