พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th