พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 12 28
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ระยอง   อากาศเย็น 22 32
ตราด   อากาศเย็น 22 32
จันทบุรี   อากาศเย็น 22 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 19 33
www.tmd.go.th