พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th