พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 10 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 32
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th