พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
ตาก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th