พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th