พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th