พยากรณ์อากาศ 23 ต.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th