พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th