พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 30
www.tmd.go.th