พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 18 33
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 33
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th