พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 19 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 22 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th