พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th