พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 38
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th