พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 33
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 23 35
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th