พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th