พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th