พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
น่าน   อากาศเย็น 18 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 19 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 36
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th