พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th