พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 39
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th