พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th