พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศหนาว 12 32
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th