พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th