พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 35
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th