พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ตาก   อากาศเย็น 20 32
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 19 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 32
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 21 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th