พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th