พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th