พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th