พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th